யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 10 February 2013

கண் நோய்கள் குறை - கருவேல மரம் , சீரகம்

கருவேல மரம்

அறிகுறிகள்:
  1. கண் வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. கருவேலங்கொழுந்து
  2. சீரகம்
செய்முறைகருவேலங் கொழுந்தை எடுத்து  சீரகத்தை சேர்த்து அரைத்து கண்ணில் கட்டினால் கண் நோய்கள் குறையும்.

No comments:

Post a Comment