யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 13 February 2013

காது வலி குறைய - தூதுவளை

தூதுவளை
அறிகுறிகள் :
  1. காது வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. தூதுவளை
செய்முறை :

தூதுவளையை காய்ச்சி குடிக்க காது வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment