யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 10 February 2013

கண் நோய்கள் குறைய- வில்வ இலை

வில்வ இலை
அறிகுறிகள்:
தேவையான பொருட்கள்:
  1. வில்வ மரத்தின் இளந்தளிர்
செய்முறை:

வில்வ மரத்தின் இளந்தளிரை வதக்கி கண்களின் மேல் வைத்துக் கட்டி வந்தால் கண் நோய்கள் குறையும்.

No comments:

Post a Comment