யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 8 February 2013

தலைவலி குறைய - முருங்கை இலை , மிளகு

முருங்கை இலை 

முருங்கை இலையுடன் மிளகு சேர்த்து அரைத்து நெற்றிப்பொட்டில் பூசினால் தலைவலி குறையும்.

அறிகுறிகள்:
  1. தலைவலி
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. முருங்கை இலை
  2. மிளகு
செய்முறை:

கைப்பிடி முருங்கை இலையுடன் நாலைந்து மிளகு சேர்த்து நன்கு அரைத்து நெற்றிப்பொட்டில் பூசினால் தலைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment