யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 8 February 2013

தலைவலி நீங்க - வில்வ இலை, தேன்

வில்வ இலை
வில்வ இலை பொடியுடன் தேன் கலந்து சாப்பிட்டால் தலைவலி நீங்கும்.

அறிகுறிகள்:
  1. தலைவலி.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. வில்வ இலை
  2. தேன்
செய்முறை:

வில்வ இலை பொடியுடன் தேன் கலந்து சாப்பிட்டால் தலைவலி நீங்கும்.

No comments:

Post a Comment