யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 14 February 2013

மூக்கடைப்பு தீர - கருநொச்சி , மிளகு , நல்லெண்ணெய்

கருநொச்சி
அறிகுறிகள்:
  1. சளி.
  2. மூக்கிலிருந்து நீர் வடிதல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. நல்லெண்ணெய்
  2. கரிசாலை.
  3. கருநொச்சி.
  4. மிளகு.
  5. சாம்பிராணி.
செய்முறை:

நல்லெண்ணெய் 1படி, கரிசாலை சாறு,கருநொச்சி சாறு வகைக்கு 1/2படி  ஒன்றாய் கலந்து மிளகு 1 ½ பலம், சாம்பிராணி 1பலம் பொடித்துப் போட்டு வைத்துக்கொண்டு தலை  முழுகி வர மூக்கடைப்பு தீரும்

No comments:

Post a Comment