யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 9 February 2013

தலை வலி குறைய - அகத்தி இலை

அகத்தி இலை

அகத்தி இலைச் சாறெடுத்து நெற்றியில் தடவினால் தலை வலி குறையும்.

அறிகுறிகள்:
  1. தலை வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. அகத்தி இலை
செய்முறை:

அகத்தி இலைச் சாறெடுத்து நெற்றியில் தொடர்ந்து தடவி வர தலை வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment