யாழ் சமையல்

Subscribe:

Tuesday, 12 February 2013

காய்ச்சல் குறைய- பற்பாடகம் , வெட்டி வேர், சிறு தேக்கு

பற்பாடகம்வெட்டி வேர்சிறு தேக்கு
அறிகுறிகள்:
  1. காய்ச்சல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. பற்பாடகம்
  2. சிறுதேக்கு
  3. வெட்டி வேர்
  4. விலாமிச்சை வேர்
செய்முறை:

பற்பாடகம், சிறு தேக்கு, வெட்டி வேர், விலாமிச்சை வேர்,இவைகளை எடுத்து ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணீர் விட்டு ஒரு டம்ளராக சுண்டக்காய்ச்சி குடித்து வர காய்ச்சல் குறையும்.

No comments:

Post a Comment