யாழ் சமையல்

Subscribe:

Tuesday, 12 February 2013

கப நோய்கள் குறைய - அழிஞ்சில்

அழிஞ்சில்
அறிகுறிகள்:
  1. கபம்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. அழிஞ்சில் இலை.
செய்முறை:

அழிஞ்சில் இலையை அரைத்து 1 கிராம் அளவாக காலை, மாலை கொடுக்க கப நோய்கள் குறையும்.

No comments:

Post a Comment