யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 11 February 2013

கபம் குறைய- சதகுப்பை இலை

சதகுப்பை இலை
அறிகுறிகள்:
  • சளி.
  • கோழை.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. சதகுப்பை இலை
செய்முறை:

சதகுப்பை இலைகளை உலர்த்தி காய வைத்து பொடி செய்து அந்த பொடியை நீரில் கலந்து அருந்தினால் கபம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment