யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 11 February 2013

சளி குறைய - வெண்கடுகு இலை

வெண்கடுகு இலை
அறிகுறிகள்:
  • சளி.
  • இருமல்.

தேவையான பொருள்கள்:
  1. வெண்கடுகு இலை
செய்முறை:

வெண்கடுகு இலைகளை அடிக்கடி உணவில் சேர்த்து வந்தால் சளி, இருமல் குறையும்.

No comments:

Post a Comment