யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 4 March 2013

தொண்டை கரகரப்பு- பூவரச மர வேர்,பூவரச மரபட்டை

பூவரச பட்டை
அறிகுறிகள்:
  1. தொண்டையில் கரகரப்பு.
  2. தொண்டையில் எரிச்சல்.
  3. இருமல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. பூவரச மர வேர்
  2. பூவரச மரபட்டை
செய்முறை:
ஒரு கையளவு பூவரச மர வேர் மற்றும் அதன் பட்டையை கஷாயம் செய்து தினமும் காலை மாலை இரண்டு வேளையும் வாய் கொப்பளிக்கவ்வும்.

No comments:

Post a Comment