யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 24 March 2013

வி்க்கல்- இஞ்சி. மாங்காய்.

மாங்காய் 
அறிகுறிகள்:
  1. தொண்டை கரகரப்பு.
  2. தொண்டையில் எரிச்சல்.
  3. தொடர்ந்து விக்கல்.

தேவையான பொருட்கள்:

  1. இஞ்சி.
  2. மாங்காய்.
செய்முறை:
சிறிதளவு இஞ்சி மற்றும் மாங்காய் இவைகளை அடிக்கடி உணவில் சேர்த்து கொண்டால் விக்கல் வராமல் தவிர்க்கலாம்.

No comments:

Post a Comment