யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 24 March 2013

விக்கல் - விளாம்பழம். சர்க்கரை

விளாம்பழம்
அறிகுறிகள்:
  1. தொண்டையில் எரிச்சல்.
  2. தொண்டையில் கரகரப்பு.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. விளாம்பழம்.
  2. சர்க்கரை.
செய்முறை:
தேவையான அளவு விளாம்பழத்தை எடுத்து அதனுடன் சர்க்கரைக் கலந்து சாப்பிட்டால் விக்கல் நிற்கும்.

No comments:

Post a Comment