யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 24 March 2013

வி்க்கல்- சர்க்கரை.

சர்க்கரை 
அறிகுறிகள்:
  1. தொண்டை கரகரப்பு.
  2. தொண்டையில் எரிச்சல்.
  3. தொடர்ந்து விக்கல்.
தேவையானபொருட்கள்:
  1. சர்க்கரை.
செய்முறை:
விக்கல் வரும்போது கொஞ்சம் சர்க்கரையைச் சாப்பிட்டால் விக்கல் நின்றுவிடும்.

No comments:

Post a Comment