யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 28 March 2013

தும்மல் நிற்க - தூதுவளை. மிளகு. தேன். பால்.

தூதுவளை
அறிகுறிகள்:
  1. தும்மல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. தூதுவளை.
  2. மிளகு.
  3. தேன்.
  4. பால்.
செய்முறை:
தூதுவளை பொடி, மிளகு பொடி, தேன் அல்லது பாலில் கலந்து குடிக்க  தும்மல் நிற்கும்.

No comments:

Post a Comment