யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 28 March 2013

இடைவிடாத தும்மலுக்கு - சுக்கு. மிளகு. திப்பிலி

சுக்கு 
அறிகுறிகள்:
  1. அடிக்கடி தும்மல்.
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. சுக்கு.
  2. மிளகு.
  3. திப்பிலி
செய்முறை:
சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி சம அளவு சேர்த்து பொடியாக்கி இரண்டு வேளை சாப்பிட்டு வந்தால் இடைவிடாத தும்மல் குணமாகும்.

No comments:

Post a Comment