யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 27 March 2013

கரும்புள்ளிகள் குறைய - கடலை மாவு பாலேடு. பயிற்றம் மாவு.

பயிற்றம் மாவு
அறிகுறிகள்:
  • கரும்புள்ளிகள்.
  • தேமல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. கடலை மாவு
  2. பாலேடு.
  3. பயிற்றம் மாவு.
செய்முறை:
சிறிதளவு கடலை மாவை பாலேட்டுடன் கலந்து குழைத்து இரவில் படுக்கைக்குச் செல்லும் முன்பாக முகத்தில் பூசி வைத்திருக்க வேண்டும். பின்பு காலையில் எழுந்ததும் பயிற்றம் மாவை முகத்தில் தேய்த்துக் கழுவி விடவேண்டும். இவ்வாறு தொடர்ந்து செய்து வந்தால் முகத்தில் ஏற்படும் கரும்புள்ளிகள், தேமல் ஆகியவைகள் குறையும்.

No comments:

Post a Comment