யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 27 March 2013

முகப்பருக் குறைய - தேங்காய் எண்ணெய். எலுமிச்சம் பழச்சாறு. சந்தனம்.

சந்தனம்
அறிகுறிகள்:
  • முகத்தில் பருக்கள் காணப்படுதல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. தேங்காய் எண்ணெய்.
  2. எலுமிச்சம் பழச்சாறு.
  3. சந்தனம்.
செய்முறை:
தேங்காய் எண்ணெய், எலுமிச்சம் பழச்சாறு, சந்தனம் ஆகியவற்றை திட்டமான முறையில் கலந்து தொடர்ந்து முகத்தில் பூசி வந்தால் முகப்பருக் குறையும்.

No comments:

Post a Comment