யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 18 March 2013

விக்கல் குறைய - அம்மான் பச்சரிசி. வெண்ணெய்.

வெண்ணெய்
அறிகுறிகள்:
  1. விக்கல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. அம்மான் பச்சரிசி.
  2. வெண்ணெய்.
செய்முறை:
அம்மான் பச்சரிசி இலையை அரைத்து வெண்ணெய் சேர்த்து குழப்பி சாப்பிட்டால் விக்கல் குறையும்

No comments:

Post a Comment