யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 24 March 2013

விக்கல் குறைய- புதினா. தேன்

புதினா
அறிகுறிகள்:
  1. விக்கல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. புதினா.
  2. தேன்.
செய்முறை:
புதினா இலையை காய வைத்து பொடி செய்து தேன் கலந்து சாப்பிட விக்கல் குறையும்.

No comments:

Post a Comment