யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 27 March 2013

முகத்தில் பரு, கட்டி வராமல் தடுக்க - காசினிக் கீரை.

காசினிக் கீரை
தேவையான பொருட்கள் :
  1. காசினிக் கீரை.
செய்முறை :
காசினிக் கீரை வாரம் இரு முறை சாப்பிட்டு வந்தால் முகத்தில் பரு, கட்டி போன்றவை வராமல் தடுக்கலாம்.

No comments:

Post a Comment