யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 24 March 2013

முகப்பரு நீங்க- பாசிப்பயறு மாவு. எலுமிச்சைச்சாறு.

எலுமிச்சபழச்சாறு
அறிகுறிகள்:
  1. முகத்தில் பருக்கள்.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. பாசிப்பயறு மாவு.
  2. எலுமிச்சைச்சாறு.
செய்முறை:
பாசிப்பயறு மாவுடன் கொஞ்சம் எலுமிச்சைச்சாறு சேர்த்துத் தடவினால் முகப்பரு நீங்கும்

No comments:

Post a Comment