யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 27 March 2013

கருவளையம் குறைய - எலுமிச்சை சாறு. தக்காளிச் சாறு.

தக்காளி
அறிகுறிகள்:
  • கண்களுக்கு கீழ் கருவளையம்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. எலுமிச்சை சாறு.
  2. தக்காளிச் சாறு.
செய்முறை:
எலுமிச்சை சாறு, தக்காளிச் சாறு, இவற்றை கலந்து கருவளையத்தின் மீது தடவி வந்தால் கண்களுக்கு கீழ் கருவளையம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment