யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 1 March 2013

தொண்டை வலி குறைய - மா இலை.

மா இலை 
 அறிகுறிகள்:
  •     தொண்டை வலி

தேவையான பொருள்கள்:
  1.     மா இலை.

செய்முறை:

தொண்டை வலி ஏற்படும் போது மா இலைகளை தணலில் இட்டு வெளிவரும் புகையை சுவாசித்து வந்தால் தொண்டை வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment