யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 2 March 2013

தொண்டை வலி/ புண் குறைய - வேப்பம் பூ.

வேப்பம் பூ
அறிகுறிகள்:
  •     தொண்டை வலி.
  •     தொண்டை கரகரப்பு.
  •     தொண்டை புண்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1.     வேப்பம் பூ.
செய்முறை:

வேப்பம் பூவை எடுத்து கொதிக்கும் தண்ணீரில் போட்டு அதன் ஆவியை தொண்டையில் படும் படி செய்து வந்தால் தொண்டையில் ஏற்படும் புண் குறையும்.

No comments:

Post a Comment