யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 24 March 2013

பருக்கள் நீங்க- கடலை மாவு வெந்தயம்.

வெந்தயம் 
அறிகுறிகள்:
  1. முகம் சொரசொரப்பு.
  2. முகம் எரிச்சல்
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. கடலை மாவு
  2. வெந்தயம்.
செய்முறை:
கடலை மாவு, வெந்தயம் அடிக்கடி தேய்த்து வந்தால் பருக்கள்  நீங்கும்.

No comments:

Post a Comment