யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 24 March 2013

பருக்கள் போக- முட்டை கோஸ் தக்காளி. கேரட்.

முட்டை கோஸ் 
அறிகுறிகள்:
  1. முகம் எரிச்சல்
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. முட்டை கோஸ்
  2. தக்காளி.
  3. கேரட்.
செய்முறை:
முட்டை கோஸ், தக்காளி, கேரட் இவற்றை பச்சையாக அடிக்கடி சாப்பிட்டு வந்தால் பருக்கள் போகும்.

No comments:

Post a Comment