யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 4 March 2013

தொண்டை வலி குறைய - பெருவிலை இலை

பெருவிலை இலை
அறிகுறிகள்:
  1. தொண்டை வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. பெருவிலை இலை.
செய்முறை:
பெருவிலை இலைகளை நீரில் ஊறவைத்து  ஊறிய நீரில் வாய் கொப்பளிக்க தொண்டை வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment