யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 4 March 2013

தொண்டைவலி குறைய - எலுமிச்சை

எலுமிச்சை
அறிகுறிகள்:
  1. தொண்டைவலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. எலுமிச்சை
செய்முறை:
எலுமிச்சை இலைகளை, நீர்லிட்டுக் காய்ச்சி வாய் கொப்பளிக்க தொண்டைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment