யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 24 March 2013

விக்கல் குறைய- இஞ்சி. திப்பிலி. கடுக்காய்

கடுக்காய்
அறிகுறிகள் :
  1. விக்கல்.
தேவையானா பொருட்கள் :
  1. இஞ்சி.
  2. திப்பிலி.
  3. கடுக்காய்.
செய்முறை :
இஞ்சி, திப்பிலி, கடுக்காய் மூன்றையும் சம அளவு எடுத்து அரைத்து சாப்பிட்டு வர  விக்கல் குறையும்.

No comments:

Post a Comment