யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 4 March 2013

தொண்டை கரகரப்பு குறைய - மிளகு, திப்பிலி,ஏலக்காய்

ஏலக்காய்
அறிகுறிகள்:
  1. தொண்டை வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. சுக்கு
  2. மிளகு
  3. திப்பிலி.
  4. ஏலக்காய்
  5. தேன்
செய்முறை:
சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, ஏலக்காய் இவற்றை பொடி செய்து தேன் கலந்து காலை, மாலை சாப்பிட தொண்டை கரகரப்பு குறையும்.

No comments:

Post a Comment