யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 3 March 2013

தொண்டை எரிச்சல் குறைய - பாதாம் பருப்பு, தேன்.

பாதாம் பருப்பு 
அறிகுறிகள்:
  •     தொண்டை எரிச்சல்.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1.     பாதாம் பருப்பு.
  2.     தேன்.
செய்முறை:

பாதாம் பருப்பை அரைத்து தேனில் கலந்து சாப்பிட்டால் தொண்டை எரிச்சல் குறையும்.

No comments:

Post a Comment