யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 3 March 2013

தொண்டை வலி குறைய - தைம் இலை

தைம் இலை 
அறிகுறிகள்:
  •     தொண்டை வலி.

தேவையான பொருள்கள்:
  1.     தைம் இலை.
செய்முறை:

தைம் இலைகளை நீரிலிட்டுக் காய்ச்சி வாய் கொப்பளித்து வந்தால் தொண்டை வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment