யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 28 March 2013

இடைவிடாத தும்மல் குணமாக - முசுமுசுக்கை இலை.

முசுமுசுக்கை
அறிகுறிகள்:
  1. அடிக்கடி தும்மல்.
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. முசுமுசுக்கை இலை.
செய்முறை:
முசுமுசுக்கை இலையை சுத்தம் செய்து அரைத்து தட்டி தோசை மாவில் கலந்து தோசை செய்து காலை நேரம் சாப்பிட இடை விடாத தும்மல் குணமாகும்.

No comments:

Post a Comment