யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 28 March 2013

தும்மல் - நல்லெண்ணெய்.

நல்லெண்ணெய்
அறிகுறிகள்:
  1. தும்மல்.
  2. சளி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. நல்லெண்ணெய்.
செய்முறை:
தேக்கரண்டி நல்லெண்ணெய் குடித்தால் தும்மல் நின்று மூக்கில் தண்ணீர் வடிவது நிற்கும்.

No comments:

Post a Comment