யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 28 March 2013

தும்மல் குறைய - சித்தரத்தை. பால்.

சித்தரத்தை 
அறிகுறிகள்:
  1. அடுக்கு தும்மல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. சித்தரத்தை.
  2. பால்.
செய்முறை:
1 கிராம் சித்தரத்தை பொடியை அரை லிட்டர் பாலை கால் லிட்டர் பாலாக கட்டியாக காய்ச்சி 2 வேளை குடித்து வந்தால் தும்மல் குறையும்.

No comments:

Post a Comment