யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 3 March 2013

தொண்டையில் புண் குறைய- உப்பு, தயிர்,வெங்காயம்

தயிர் 

அறிகுறிகள் :
  •     தொண்டையில்  புண்கள்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1.     உப்பு.
  2.     தயிர்.
  3.     வெங்காயம்.
செய்முறை :

உப்பு, தயிர், வெங்காயம் சேர்த்து கலந்து தொண்டையில் தடவி வர‌ தொண்டைப் புண் குறையும்.

No comments:

Post a Comment