யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 3 March 2013

தொண்டை கட்டு குறைய - தேன்,சுண்ணாம்பு.

சுண்ணாம்பு
அறிகுறிகள் :
  •     தொண்டை கட்டு.
  •     தொண்டை வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1.     தேன்.
  2.     சுண்ணாம்பு.
செய்முறை :

தொண்டை கட்டிக் கொண்டு பேச முடியாமல் இருந்தால், தேனும், சிறிது சுண்ணாம்பும் கலந்து கழுத்தில் த‌டவ குறையும்.

No comments:

Post a Comment