யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 28 March 2013

முகம் பொலிவுற - அறுகம்புல். வெண்ணெய்.

அறுகம்புல்
தேவையான பொருட்கள்:
  1. அறுகம்புல்.
  2. வெண்ணெய்.
செய்முறை:
கணுநீக்கிய அறுகம்புல் சமூலம் 30 கிராம் எடுத்து வெண்ணெய் போல் அரைத்துச் சம அளவு வெண்ணெய் கலந்து 20 முதல் 40 நாள்கள் சாப்பிட  முகம்  பொலிவு  பெறும்.

No comments:

Post a Comment