யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 24 March 2013

முகப்பரு குறைய- சுண்ணாம்பு.

சுண்ணாம்பு
அறிகுறிகள்:
  1. முகப்பரு.
தேவையான பொருட்கள்
  1. சுண்ணாம்பு.
செய்முறை
தெளிந்த சுண்ணாம்பு தண்ணீரை  தடவினால் முகப்பரு குறையும்.

No comments:

Post a Comment