யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 24 March 2013

முகப்பரு குறைய- சிறுகீரை. முந்திரிப் பருப்பு. ம‌ஞ்ச‌ள்.

மஞ்சள்
அறிகுறிகள்:
  1. முக‌த்தில் ப‌ருக்க‌ள்.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. சிறுகீரை.
  2. முந்திரிப் பருப்பு.
  3. ம‌ஞ்ச‌ள்.
செய்முறை:
சிறுகீரையுடன், முந்திரிப் பருப்பு, மஞ்சள் ஆகியவற்றை சேர்த்து அரைத்து முகப்பருக்கள் மீது தடவி வந்தால் முகப்பரு குறையும்.

No comments:

Post a Comment