யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 4 March 2013

தொண்டை கரகரப்பு குறைய - அதிமதுரம்,தேன்

அதிமதுரம் 
அறிகுறிகள்:
  1. தொண்டை வலி.
  2. தொண்டை கரகரப்பு.
  3. தொண்டை எரிச்சல்.
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. அதிமதுரம்
  2. தேன்
செய்முறை:
இரண்டு கிராம் அதிமதுரப் பொடியை இரண்டு கிராம் தேனில் கலந்து சாப்பிட்டால் தொண்டை கரகரப்பு குறையும்.

No comments:

Post a Comment