யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 4 March 2013

தொண்டை வலி குறைய - மாதுளம் பூ, மாதுளம் மரப்பட்டை,படிகாரம்.

மாதுளம் பூ
அறிகுறிகள்:
  1. தொண்டை வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. மாதுளம் பூ
  2. மாதுளம் மரப்பட்டை
  3. படிகாரம்.
செய்முறை:
மாதுளம் பூவுடன்,மாதுளம் மரப்பட்டை  சேர்த்துக் கொதிக்க வைத்து, சிறிது படிகாரத்தைக் கலந்து வாய் கொப்பளித்தால் தொண்டை வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment