யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 3 March 2013

தொண்டை வலி குறைய - கரும்புச் சாறு, கற்கண்டு.

க‌ரும்பு‌ சாறு 

அறிகுறிகள்:
  •     தொண்டை வலி.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  •     கரும்புச் சாறு.
  •     கற்கண்டு.

செய்முறை:

க‌ரும்பு‌ சாறு, கற்கண்டு கலந்து காய்ச்சி அருந்தி வ‌ந்தால், தொண்டை வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment