யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 3 March 2013

தொண்டை வலி குறைய - கடம்ப மர இலை.

கடம்ப மர இலை 

அறிகுறிகள்:
  •     தொண்டை வலி.
  •     தொண்டைக் கம்மல்.

தேவையான பொருள்கள்:
  1.     கடம்ப மர இலை.
செய்முறை:

கடம்ப மர இலைகளை நீரிலிட்டுக், காய்ச்சி வடிகட்டி இந்நீரால் வாய் கொப்பளித்து வந்தால் தொண்டை வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment