யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 3 March 2013

தொண்டை வலி குறைய - நல்ல மிளகு இலை.

நல்ல மிளகு இலை 
அறிகுறிகள்:
  •     தொண்டை வலி.
  •     தொண்டை கரகரப்பு.
தேவையான பொருள்கள்:
  1.     நல்ல மிளகு இலை.
செய்முறை:

நல்ல மிளகு இலைகளை உலர்த்தி பொடி செய்து நீரிலிட்டுக் குடித்து வந்தால் தொண்டை வலி மற்றும் தொண்டை கரகரப்பு குறையும்.

No comments:

Post a Comment