யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 3 March 2013

தொண்டைவலி குறைய - திருநீற்றுப்பச்சிலை.

திருநீற்றுப்பச்சிலை 
அறிகுறிகள்:
  •     தொண்டைவலி.
  •     கபம்.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. திருநீற்றுப்பச்சிலை.
செய்முறை:

திருநீற்றுப்பச்சிலைகளைப் பிழிந்து சாறு எடுத்துக் காலை,மாலை ஒரு ஸ்பூன் அருந்தி வந்தால் தொண்டைவலி மற்றும் கபம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment