யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 27 March 2013

கண்பார்வை தெளிவாக - அரைக்கீரை.

அரைக்கீரை
அறிகுறிகள்:
  1. கண் மங்கலாக இருத்தல்.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. அரைக்கீரை.
செய்முறை:
அரைக்கீரையை அடிக்கடி சமைத்து சாப்பிட்டு வந்தால் கண்பார்வை தெளிவாகும்.

No comments:

Post a Comment