யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 27 March 2013

கண்பார்வை அதிகரிக்க - க‌டுக்காய் பொடி. நெல்லிக்காய்பொடி. தான்றிக்காய் பொடி.

தான்றிக்காய்
அறிகுறிகள்:
  1. ம‌ங்கலானாப்  பார்வை.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. க‌டுக்காய் பொடி.
  2. நெல்லிக்காய்பொடி.
  3. தான்றிக்காய் பொடி.
  4. தேன்.
செய்முறை:
க‌டுக்காய்பொடி, நெல்லிக்காய்பொடி, தான்றிக்காய் பொடி ஆகிய‌வ‌ற்றை சம அளவு எடுத்து தேனில் கலந்து சாப்பிட்டு வர கண்பார்வை அதிகரிக்கும்.

No comments:

Post a Comment